Header - kvinne som sover

Alt du trenger å vite om melatonin

Hva er det som gjør at man blir trøtt om kvelden og sover godt? Og hvorfor sovner noen lettere enn andre? Svaret er “mørkets hormon” – melatonin.

Hva er melatonin?

Melatonin er et hormon som finnes naturlig i kroppen vår og som regulerer vår indre klokke.Dette hormonet utskilles fra epifysen som er en liten struktur i hjernen. Utskillelsen av hormonet starter når solen går ned og mørket kommer og har gitt melatonin tilnavnet «mørkets hormon». Det er imidlertid store individuelle forskjeller i kroppens naturlige melatoninproduksjon og den enkeltes døgnrytme.
Les mer om melatonin på Wikipedia.

Produksjonen av melatonin starter som nevnt i epifysen i hjernen og i netthinnen på øyet. Denne produksjonen starter allerede noen få uker etter fødselen og den er på sitt høyeste fra 3-5 års alder og frem til voksen alder. Senere avtar produksjonen gradvis ettersom man blir eldre. Kroppens produksjon av melatonin hemmes kraftig av lys, og derfor varierer produksjonen gjennom døgnet. Melatoninets virkninger er motsatt av lysets virkninger på døgnrytmen.

Melatonin som tilskudd

Hormonet melatonin kan også fremstilles syntetisk i laboratorium. Det er mest vanlig å bruke slik syntetisk fremstilt melatonin i pilleform. Hos oss mennesker produseres melatonin naturlig i kroppen for å regulere døgnrytmen vår, men denne balansen kan av flere årsaker forstyrres slik at det blir vanskelig å sove godt og ha et sunt søvnmønster. Da kan det være nyttig å bruke melatonin som kosttilskudd for å få tilbake denne balansen. Ved tablettinntak tas melatonin raskt opp i kroppen og når sin høyeste konsentrasjon i blodet etter 30 minutter til to timer, men dette kan variere mye fra person til person.

Insomni (søvnvansker) er et stort problem

Ifølge Folkehelseinstituttets rapport Folkehelserapporten, er insomni (søvnvansker) ​den vanligste søvnforstyrrelsen og også blant de vanligste helseplagene i alle aldersgrupper her til lands. Søvnforstyrrelser kan deles i flere undergrupper, og av disse er insomni som nevnt den vanligste. De vanligste symptomene ved insomni er problemer med innsovning, hyppige oppvåkninger eller tidlig morgenoppvåkning, i tillegg til nedsatt dagtidsfunksjon. ​Melatonin har vist seg å ha en god effekt for dem som sliter med insomni.
 

Ifølge Folkehelserapporten ble det gjort følgende funn:

● Cirka 15 prosent av voksne har insomni. Forekomsten er høyere hos kvinner og blant eldre.
● Forekomsten av insomni i Norge har økt siden 2000.
● Gjennomsnittlig søvnlengde for voksne er cirka 7 timer.
● Insomni øker risikoen for utvikling av helseplager, frafall fra arbeidslivet og ulykker.

Les mer fra Fokehelserapporten.
 

Salget av melatonin øker

Mens salget av beroligende midler og sovemedisin ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) har gått ned med 30% de siste årene, har salget av melatonin økt betraktelig. Her er melatonin syntetisk fremstilt og brukes for å supplere hormonet melatonin som vi mennesker har naturlig i kroppen vår. Noen tar melatonin for å regulere kroppens indre klokke, mens andre bruker det mot søvnløshet og for å forbedre søvnkvaliteten. Melatonin hjelper deg til å etablere et sunt søvnmønster som igjen kan bedre din generelle helse. Det å føle seg uthvilt gjør noe med deg, du får mer overskudd og energi. Forskning viser at bedre søvn også kan føre til bedre konsentrasjon, fokus og ytelsesevne.

Ulike bruksområder for melatonin

Melatonin kan være nyttig av flere grunner. For eksempel kan melatonin ha god effekt i forbindelse med lange flyreiser for å unngå følelsen av jetlag. Kosttilskuddet kan også være til hjelp for de som jobber turnus og skiftordninger som innebærer nattevakter. Da er det ikke alltid like enkelt å sove godt på dagtid før eller etter vakt. Dersom man av andre grunner har en dårlig søvnrytme kan melatonin bidra til å endre på dette slik at søvnrytmen blir bedre.

Få bedre søvn med melatonin

Hormonet melatonin produseres naturlig i kroppen for å regulere døgnrytmen vår, men denne balansen kan lett forstyrres i løpet av livet. Kanskje er det arbeidssituasjonen din om gjør at du jobber sene kvelder og netter, eller du må stå opp midt på natten og på denne måten ødelegger den naturlige rytmen. Her kan litt ekstra melatonin hjelpe deg til å sovne raskere og generelt sove bedre. Et sunt søvnmønster ved hjelp av melatonin vil også gjøre utslag på din generelle helse.

Positive effekter ved bruk av melatonin

Mange av dem som har brukt reseptbelagte sovemedisiner i en periode og brått slutter med disse kan oppleve at de får søvnproblemer. Årsaken er at hjernen har blitt avhengig av sovemedisinen og kroppen klarer ikke kompensere dette på egenhånd. Derfor er løsningen at bruken gradvis trappes ned for å unngå dette problemet. Her kan den reseptfrie melatonin være et godt alternativ for å trappe ned og allikevel få sove godt. Melatonin har ingen kjente bivirkninger og er heller ikke ansett som vanedannende. Den fremstår derfor som et godt alternativ til tradisjonell sovemedisin som man vet har flere negative langtidseffekter.

Hvordan virker melatonin?

Hovedfunksjonen til hormonet melatonin som finnes naturlig i kroppen vår er å regulere den indre klokke slik at den følger med på skiftet mellom dag og natt – altså regulerer mellom døgnets søvnfase og våkenfase. Mørket stimulerer kroppen til å produsere mer melatonin, som signaliserer til kroppen at den skal forberede seg på å sove. En reduksjon i produksjonen av melatonin signaliserer til kroppen at den skal forberede seg på å våkne. Mennesker med lavt melatonin-nivå i kroppen har ofte problemer med å sovne. For dem kan et supplement som melatonin være nyttig for å hjelpe dem til å sovne.

Sterkere immunsystem og økt følelse av velvære

Med god søvn følger flere fordeler. Ikke bare føler man seg uthvilt etter en god natts søvn – gode søvnvaner gir i tillegg til en uthvilt kropp også en mer motstandsdyktig kropp mot sykdommer. Det er bevist at de som sover for lite ofte er mer utsatt for sykdommer og har dårligere immunforsvar. I løpet av natten skiller kroppen ut viktige hormoner som hjelper med reparasjon av celler i tillegg til å kontrollere kroppens energiopptak. Nok søvn gjør at man føler seg energisk, kvikk og blir mer fokusert. Ved å supplere kroppens egenproduserte melatonin opplever mange at søvnkvaliteten blir betraktelig bedre. Tilstrekkelig søvn kan også være en viktig faktor for følelsen av velvære og følelsesmessig balanse. Noen blir mer fysisk robuste av god kvalitetssøvn og de tåler bedre fysisk smerte og belastning.

Hvorfor er søvn så viktig?

Melatonin har vært forsøkt ved ​søvnforstyrrelser​, spesielt døgnrytmeforstyrrelser, som for eksempel ​forsinket søvnfase-syndrom​. Det har også blitt brukt i forsøk ved ​jet lag​ og skiftarbeid, i tillegg til en lang rekke sykdommer. Best undersøkt er melatoninets virkninger på jet-lag, hvor det er gode beviser for at det fungerer. Det er også vist effekt ved søvnvansker uten underliggende forstyrrelser hos mennesker på 55 år eller eldre.

Melatonin som sovemiddel

Melatonin

Vi vet fortsatt ikke nøyaktig hva som skjer mens vi sover og som gjør søvn såpass viktig for å fungere optimalt i hverdagen. Det kan virke som at søvnen er nødvendig for å bearbeide dagens opplevelser og inntrykk slik at de sorteres og lagres. I løpet av natten vil kroppen også skille ut viktige hormoner som hjelper med reparasjon av celler samt kontrollere kroppens energiforbruk. Kroppen får rett og slett hentet seg inn og gjør seg klar til en ny dag. Det er flere faktorer som kan spille inn både søvnkvalitet og søvnmengde. Søvnen kan forstyrres av ytre stimuli som eksempelvis lys, TV, mobiltelefon, koffein og ulike medikamenter. Dersom man i lengre tid er plaget med dårlig søvn er det viktig ta tak i dette problemet og forsøke å finne tilbake til en god søvnopplevelse. Her kan melatonin være med på å bedre søvnen. Melatonin er ikke vanedannende, så det er ingen kjent risiko forbundet med å bli avhengig av dette kosttilskuddet.

Hvem kan bruke melatonin?

Ifølge Folkehelseinstituttet er søvnvansker et av de mest undervurderte helseproblemene i Norge. En av tre voksne sliter ukentlig med søvnen og her blir redusert livskvalitet en av konsekvensene.I stedet for å bruke vanedannende sovemedisin kan melatonin som kosttilskudd være et godt alternativ. Bedre søvnhygiene og søvnvaner kan forebygge søvnvansker, og slik kan man også forbedre livskvaliteten. Mens salget av beroligende midler og sovemedisin har gått ned 30 % de siste ti årene, har bruken av søvnhormonet melatonin hatt en økning i samme periode, ifølge en rapport fra Folkehelseinstituttet.


Kilder: Folkehelseinstituttet, NHI.no, Wikipedia, Melatonin1.no, webmd.com

Melatonin 90 stk depottabletter

90 tabletter 1mg

Fra 199,- per levering ink. frakt.

 

  • 90 depottabletter for hurtigere og dypere søvn
  • Med delestrek
  • Kun 199,- per levering inkludert porto
Slett